Change background image

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Sun Apr 24, 2011 6:44 pm
avatar
avatar

SpecialMember

1/ sản xuất hàng hoá là gì? Phân tích điều kiện ra đời và ưu thế của sản xuất hàng hoá.
2/ Hàng hoá là gì? Phân tích 2 thuộc tính của hàng hoá và mối quan hệ giữa 2 thuộc tính của hàng hoá, lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá.
3/ trình bày nội dung yêu cầu tác động của qui luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá.
4/ Phân tích 2 thuộc tính của hàng hoá sức lao động. Hàng hoá sức lao động có đặc điểm gì khác với hàng hoá thông thường.
5/ Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư và các kết luận từ sự nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dư.
6/ Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Vì sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối.
7/ Trình bày sự khác biệt của lợi nhuận và giá trị thặng dư, giữa tỉ suất lợi nhuận và tỉ suất giá trị thặng dư.
8/ Phân tích bản chất của tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp.
9/ Trình bày những nguyên nhân chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản tư do cạnh tranh thành chủ nghĩa tư bản đế quốc. Mối quan hệ giữa đế quốc và cạnh tranh.
10/ Phân tích nguyên nhân ra đời và bản chât của chủ nghĩa tư bản đế quốc nhà nước.
11/ Trình bày những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản đế quốc nhà nước.

Hình như là có 13 câu nhưng mình chỉ có nhiêu đó thôi

Laughing Laughing SAO BEN MJNH NHIU QUA VAY?


:
http://vn.360plus.yahoo.com/penaoyeuanh_anhyeulai/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà vantrung
Trả lời nhanh
on Sun Apr 24, 2011 7:14 pm
avatar
avatar

SpecialMember

1/ Vật chất và những hình thức tồn tại của nó.
2/ Nguồn gốc của ý thức.
3/ Mối liên hệ phổ biến? Ví dụ chứng minh? Liên hệ thực tế bản thân.
4/ Nguyên lý về sự phát triển? Ví dụ chứng minh? Liên hệ thực tế bản thân.
5/ Phân tích nội dung của quy luật mâu thuẫn? Ví dụ? Liên hệ thực tế bản thân.
6/ Phân tích nội dung của quy luật lượng chất? Ví dụ? Liên hệ thực tế bản thân.
7/ Phân tích nội dung của quy luật phủ định? Ví dụ? Liên hệ thực tế bản thân.
8/ Phân tích nội dung của quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất? Liên hệ thực tế ở nước ta ?
Mac phan 1 Laughing


:
http://vn.360plus.yahoo.com/penaoyeuanh_anhyeulai/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà vantrung
Trả lời nhanh
on Sun Apr 24, 2011 8:46 pm
avatar
avatar

Member

sao ben minh moi phan 16 cau x2 = 32 cau 2 phan luon hoc phe lam' Cool

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà lyviengiau
Trả lời nhanh
on Wed May 04, 2011 6:07 pm
avatar
avatar

SpecialMember

uk~! sao ben mjnh nhieu qua ha


:
http://vn.360plus.yahoo.com/penaoyeuanh_anhyeulai/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà vantrung
Trả lời nhanh
on Wed May 04, 2011 6:07 pm
avatar
avatar

SpecialMember

upppppppppp Cool cho nhanh nghi he? con cai vu sdt la sao?


:
http://vn.360plus.yahoo.com/penaoyeuanh_anhyeulai/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà vantrung
Trả lời nhanh
on Tue May 10, 2011 4:00 pm
avatar
avatar

Member

giàu nản nhất là truyền nhiệt với triết đóa Razz

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà lyviengiau
Trả lời nhanh
on Sun May 15, 2011 9:05 am
avatar
avatar

SpecialMember

ON DC BAO NHIU CAU TRJET ROI GJAU Suspect Suspect
http://vn.360plus.yahoo.com/penaoyeuanh_anhyeulai/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà vantrung
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết