Change background image

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Thu May 31, 2012 8:36 pm
avatar
avatar

Admin

Sách 40 đề luyện thi trắc nghiệm môn hóa học Nguyễn Minh Tuấn : [You must be registered and logged in to see this link.]

Sách BTTN hóa hữu cơ 11 Nguyễn Minh Tuấn: [You must be registered and logged in to see this link.]

Sách BTTN hóa hữu cơ 12 Nguyễn Minh Tuấn: [You must be registered and logged in to see this link.]

Sách phương pháp giải nhanh bài tập hóa học :Sách BTTN hóa vô cơ Nguyễn Minh Tuấn: [You must be registered and logged in to see this link.]

Sách phương pháp giải nhanh bài tập hóa học Nguyễn Minh Tuấn: [You must be registered and logged in to see this link.]*. Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ và bài tập
coppyright 2010 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

* 10 phương pháp giải nhanh bài tập hóa học
[You must be registered and logged in to see this link.]

*12 cách giải nhanh bài tập hữu cơ kinh điển
[You must be registered and logged in to see this link.]

* Các phương pháp giải nhanh bài tập hóa vô cơ
[You must be registered and logged in to see this link.]

*. Các phương pháp giải nhanh bài tập hóa học hữu cơ và vô cơ
[You must be registered and logged in to see this link.]

* kết hợp 3 phương pháp giải nhanh bài tập hóa
[You must be registered and logged in to see this link.]
* Phương pháp làm bài tập este
[You must be registered and logged in to see this link.]

III- LÝ THUYẾT HÓA HỌC 10,11,12
Lớp 10
- Trắc nghiệm Hóa 10: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Halogen, oxy, lưu huỳnh: [You must be registered and logged in to see this link.]

Lớp 11
- Axit cacboxylic, este: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Lý thuyết điện ly: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Photpho: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Nito: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Carbon - Silic
(1): [You must be registered and logged in to see this link.]
(2): [You must be registered and logged in to see this link.]


Lớp 12
- Hóa môi trường: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Kim loại Niken: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Kim loại Au, Ag: [You must be registered and logged in to see this link.]

IV. ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC


Tài liệu 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tài liệu 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tài liệu 3: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tài liệu 4: [You must be registered and logged in to see this link.]

1. HƯỚNG DẪN ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC
Gồm lý thuyết hữu cơ, vô cơ và đại cương, khoảng 30 đề thi tham khảo trong đó có nhiều đề có đáp án
Phần mềm này chạy đuôi .chm (file ebook)
[You must be registered and logged in to see this link.]

2. TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC THPT
[You must be registered and logged in to see this link.]

3. 300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA VÀ ĐÁP ÁN
[You must be registered and logged in to see this link.]

V- TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC:

* ĐỀ THI HÓA HỌC TUOITREONLINE
- Đề luyện thi 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề luyện thi 2: [You must be registered and logged in to see this link.] - Đáp án đề luyện thi 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề luyện thi 3: [You must be registered and logged in to see this link.] - Đáp án đề luyện thi 3: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề luyện thi 4: [You must be registered and logged in to see this link.] - Đáp án đề luyện thi 4: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề luyện thi 5: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề luyện thi 6: [You must be registered and logged in to see this link.] - Đáp án đề luyện thi 6: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề luyện thi 7: [You must be registered and logged in to see this link.] - Đáp án đề luyện thi 7: [You must be registered and logged in to see this link.]

* 51 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRÊN TOÀN QUỐC
[You must be registered and logged in to see this link.]

- Đề thi thử số 1 (volcmttl): [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi thử số 2 (Th.s Lê Văn Yên): [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi thử số 3 (PCT Đà Nẵng): [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi thử số 4 (Chuyên Lê Quý Đôn) [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi thử số 5 (Chuyên Hưng Yên) [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi thử số 6 (Chuyên Hà Tĩnh) [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi thử số 7 (Chuyên ĐHSP) [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi thử số 8 (NTH - Khánh Hòa) [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi thử số 9 (NVT - Hà Tĩnh) [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi thử số 10 (Chuyên Bắc Ninh) [You must be registered and logged in to see this link.]

* ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA HỌC NĂM 2010:

¤ THPT Lý Nhân Tông (Bắc Ninh) – Lần III: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Nguyễn Trãi (?) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ Tác giả: Dương Viết Liêm: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ Đại Học Kinh Tế Quốc Dân: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Bắc Yên Thành (Nghệ An) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]

¤ THPT Chu Văn An (Thái Nguyên): [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) – Lần II: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Nguyễn Đức Mậu (Nghệ An) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Lê Hồng Phong (?): [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Thanh Chương 3 (?) – Lần I: DOWNLOAD
¤ THPT Thuận Thành 1 (Bắc Ninh) – Lần II: [You must be registered and logged in to see this link.] [[You must be registered and logged in to see this link.]]
¤ THPT Lê Xoay (Vĩnh Phúc) – Lần II: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) – Lần II: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai (Hà Nội): [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Tô Hiệu (?) – Lần I: DOWNLOAD
¤ Trung Tâm GDTX Hương Khê (Hà Tĩnh): [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Phan Thúc Trực (Nghệ An) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Đồng Đậu – Lần II: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội): [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Quế Võ 1 (Bắc Ninh) – Lần II: DOWNLOAD
¤ THPT Hà Huy Tập (Hà Tĩnh): DOWNLOAD
¤ THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An) – Lần II: DOWNLOAD
¤ THPT Đặng Thúc Hứa (Nghệ An) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Bình Sơn (Vĩnh Phúc) – Lần II: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Lê Xoay (Vĩnh Phúc): DOWNLOAD
¤ THPT Chuyên Thái Nguyên (Thái Nguyên) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Chuyên Thái Nguyên (Thái Nguyên) – Lần II: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Chuyên Thái Nguyên (Thái Nguyên) – Lần III: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Chuyên Thái Nguyên (Thái Nguyên) – Lần IV: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Bắc Đông Quan (Thái Bình): [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ Khối THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh (?) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.] [[You must be registered and logged in to see this link.]]
¤ THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) – Lần II: [You must be registered and logged in to see this link.] [[You must be registered and logged in to see this link.]]
¤ THPT Đồng Lộc – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Tĩnh Gia 2 (Thanh Hóa) – Lần I: DOWNLOAD
¤ THPT Nguyễn Văn Trỗi (Hà Tĩnh) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Hậu Lộc 1 (Thanh Hóa) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Quảng Xương 3 (Thanh Hóa) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Trần Đăng Ninh (Hà Nội): DOWNLOAD
¤ THPT Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) – Lần II: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Hoàng Lệ Kha (Thanh Hóa) – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Hoàng Lệ Kha (Thanh Hóa) – Lần II: [You must be registered and logged in to see this link.]
¤ THPT Thuận Thành Số 1 – Lần I: [You must be registered and logged in to see this link.]VI. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC NĂM 2010:


Đề thi và đáp án TSĐH 2010
Hướng dẫn giải chi tiết
Đề khối A [You must be registered and logged in to see this link.]
Đề khối B [You must be registered and logged in to see this link.]


- Đề thi Hóa khối A năm 2010: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án Hóa khối A năm 2010: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi Hóa khối B năm 2010: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án Hóa khối B năm 2010: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi Hóa khối A năm 2009: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án Hóa khối A năm 2009: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi Hóa khối B năm 2009: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án Hóa khối B năm 2009: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi Hóa khối A năm 2008: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án Hóa khối A năm 2008: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi Hóa khối B năm 2008: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án Hóa khối B năm 2008: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề tuyển sinh cao đẳng khối A 2008: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề tuyển sinh cao đẳng khối B 2008: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi Hóa khối A năm 2007: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề tuyển sinh cao đẳng khối A năm 2007: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi Hóa khối B năm 2007: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề tuyển sinh cao đẳng khối B năm 2007: [You must be registered and logged in to see this link.]

VII- LINK BỔ SUNG
1: Kỹ thuật tìm công thức hợp chất vô cơ [You must be registered and logged in to see this link.]
2: Oxit tác dụng với axit [You must be registered and logged in to see this link.].
3: Kim loại tác dụng với axit [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].
4: Muối tác dụng với axit Tải về (PDF) [You must be registered and logged in to see this link.] 1 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] .
5: Kim loại phản ứng với muối [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].

6: Muối phản ứng với muối [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.] .
7: CO2 phản ứng với dung dịch Bazơ [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].
8: Phản ứng nhiệt luyện [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].
9: Nhôm và hợp chất của nhôm [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].
10: Các định luật hóa học [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
11: Các sơ đồ phản ứng và điều chế [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].
12: Điều chế kim loại [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.] .
13: Tìm công thức phân tử nhờ khối lượng phân tử [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.] .
14: Tìm công thức phân tử khi biết % theo khối lượng của một nguyên tố [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].
15: Tìm công thức phân tử khi biết % của tất cả nguyên tố [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].

16: Tìm công thức phân tử khi biết công thức nguyên [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].
17: Phản ứng tách nước [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].
18: Andehyt - phản ứng tráng gương [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.] .
19: Các bài toán Este [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].

Đề trắc nghiệm số 1 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] .
Đề trắc nghiệm số 2 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] .
Đề trắc nghiệm số 3 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] .
Đề trắc nghiệm số 4 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] .
Đề trắc nghiệm số 5 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] .
Đề trắc nghiệm số 6 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] .
Đề trắc nghiệm số 7 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] .
Ôn thi (C, H, O, N; (C, H, O [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]. .
Ôn thi Các phản ứng của kim loại [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.]. .
Ôn thi Tổng kết nhóm nguyên tố (C,H,O [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc [You must be registered and logged in to see this link.].

( Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.] )


------------------------------------------------------------------------------------------
Để ủng hộ cho bài viết hay các bạn hãy nhấn nút


Gửi Tin Nhắn Trong Diễn Đàn or Gửi Mail Xin Upload lại Tài Liệu Nếu Bạn Không Download Được!
Gmail:
[You must be registered and logged in to see this link.]
http://hungpham.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hungpham
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết