Change background image

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Sun May 06, 2012 7:59 pm
avatar
avatar

Admin

Đây là rất nhiều giáo trình đại học và nâng cao dành cho giáo viên, sinh viên, học sinh chuyên hóa….
cuốn1


Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ
Tập: 1 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 1 trình bày các nội dung hóa học phần Đại cương:
Cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, bảng tuần hoàn các nguyên tố, điện
hóa học, nhiệt hóa học, động hóa học, dung dịch… ngoài ra còn có lý
thuyết về oxy, hidro..
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 2:

Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ
Tập: 2 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 2 trình bày các nội dung hóa học phần hóa vô cơ các nguyên tố nhóm A
[You must be registered and logged in to see this link.]
cuốn 3

Tên sách: HÓA HỌC VÔ CƠ
Tập: 3 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: Hoàng Nhâm
Giới thiệu: HHVC tập 3 trình bày các nội dung hóa học phần Hóa vô cơ các nguyên tố nhóm B và phức chất
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 4

Tên sách: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC
Tập: 1 (Bộ 2 phần)
Tác giả: Bộ đề thi HSG (volcmttl tổng hợp)
Giới thiệu: Part 1 trình bày đề thi học sinh giỏi THPT TP Đà nẵng Đáp án qua các năm
Tư liệu: Thầy Đặng Công Anh Tuấn – GV Trường THPT Chuyên LQĐ – ĐN

[You must be registered and logged in to see this link.]
cuốn 5

Tên sách: TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC
Tập: 2 (Bộ 2 phần)
Tác giả: Bộ đề thi HSG (volcmttl tổng hợp)
Giới thiệu: Part 2 trình bày đề thi thử HSG Quốc gia và đáp án
[You must be registered and logged in to see this link.]
cuốn 6

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 1 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hữu Đĩnh (CB)
Giới thiệu: Tập 1 giới thiệu đại cương về hóa hữu cơ và hidrocarbon
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 7

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 2 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Đỗ Đình Rãng (CB)
Giới thiệu: Tập 2 giới thiệu các dẫn xuất hidrocarbon như alcol, acid carbocylic, este, ete, aldehyd, ceton…
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 8

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 3 (Bộ 3 cuốn)
Tác giả: PGS.TS Đỗ Đình Rãng (CB)
Giới thiệu: Tập 3 giới thiệu carbohydrat, amin, protein, hợp chất dị vòng, polyme…
[You must be registered and logged in to see this link.]
cuốn 9

Tên sách: BT HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 1 (Bộ 2 cuốn)
Tác giả: volcmttl
Giới thiệu: Tập 1 giới thiệu bài tập các chuyên đề nâng cao hóa hữu cơ
như: Hiệu ứng hóa học, đồng phân, cơ chế phản ứng, hidrocarbon, dẫn xuất
hidrocarbon (đến alcol, phenol), dẫn xuất cơ magie….
[You must be registered and logged in to see this link.]
cuốn 10

Tên sách: BT HÓA HỌC HỮU CƠ
Tập: 2 (Bộ 2 cuốn)
Tác giả: volcmttl
Giới thiệu: Tập 2 giới thiệu bài tập các chuyên đề nâng cao hóa hữu cơ
như: acid carbocylic, este, carbohydrat, amin, aminoacid, hợp chất dị
vòng, alkaloid…
[You must be registered and logged in to see this link.]
cuốn 11

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC PHÂN TÍCH
Tác giả: LÂM NGỌC THỤ
Giới thiệu: Trình bày lý thuyết về cơ sở môn hóa phân tích
[You must be registered and logged in to see this link.]
cuốn 12

Tên sách: HÓA HỌC LẬP THỂ
Tác giả: Võ Thị Thu Hằng
Giới thiệu: HHLT là giáo trình dành cho sinh viên khoa Hóa – ĐH SP TP
HCM,

tài liệu này trình bày nội dung lý thuyết về hóa học lập thể: Đồng
phân hình học, đồng phân quang học,…các cấu dạng,…
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 13

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC
Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ
Tập 1 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: HHLT là giáo trình hóa dành cho sinh viên chuyên ngành y – nha – dược,

tập 1 giới thiệu các kiến thức HHHC căn bản
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuôn 14

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ CÁC HỢP CHẤT ĐƠN CHỨC VÀ TẠP CHỨC
Tác giả: PGS.TS TRƯƠNG THẾ KỈ
Tập 2 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: HHLT là giáo trình hóa dành cho sinh viên chuyên ngành y – nha – dược, tập 1 giới thiệu các kiến thức HHHC nâng cao
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 15

Tên sách: GT HÓA LÝ
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Tập 1 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: GT HÓA LÝ tập 1 giới thiệu các kiến thức:
Chương I – Mở đầu
Chương II – Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học
Chương III – Nhiệt hoá học, Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hoá học
Chương IV – Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học
Chương V – Sự kết hợp nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực học, hàm nhiệt động, điều kiện tổng quát về cân bằng
Chương VI – Hệ một cấu tử
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 16

Tên sách: GT HÓA LÝ
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH HUỀ
Tập 2 (Bộ 2 tập)
Giới thiệu: GT HÓA LÝ tập 2 giới thiệu các kiến thức:
Chương VII – Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí
Chương VIII – Dung dịch lỏng vô cùng loãng
Chương IX – Dung dịch lý tưởng và dung dịch thực
Chương X – Phương pháp hoạt độ
Chương XI – Cân bằng hoá học
Chương XII – Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động lực học
Chương XIII – Nhiệt động lực học thống kê
Chương XIV – Quy tắc pha, Giản đồ pha
Chương XV – Hiện tượng bề mặt, Hấp phụ.

[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 17

Tên sách: GT Thực hành Hóa Phân Tích
Tác giả: PGS.TSKH Lê Thành Phước, CN Trần Tích
Giới thiệu: Bao gồm cơ sở lý thuyết và thực hành hóa phân tích định tính, định lượng,

bài tập tham khảo và đáp án cho từng bài…
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 18

Tên sách: GIÁO TRÌNH HÓA PHÂN TÍCH T1
Tác giả: PGS TS. VÕ THỊ BẠCH HUỆ
Giới thiệu: Giới thiệu phần đại cương và định lượng trong hóa phân tích
[You must be registered and logged in to see this link.]
cuốn 19

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 1
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất
[You must be registered and logged in to see this link.]
cuốn 20

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 2
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 21

Tên sách: CƠ SỞ HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 3
Tác giả: PGS TS. THÁI DOÃN TĨNH
Giới thiệu: cơ sở lý thuyết của hóa học hữu cơ từ hcb đến dẫn xuất
[You must be registered and logged in to see this link.]
cuốn 22

Tên sách: HÓA HỌC HỮU CƠ
Tác giả: ĐẶNG NHƯ TẠI – TRẦN QUỐC SƠN
Giới thiệu: Trình bày và phân tích Lý thuyết Hóa học hữu cơ
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 23
HÓA HỌC NĂM 2

[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 24
HÓA HỌC NĂM 1

Bộ 3 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp
Tập 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
cuốn 25

NHIỆT ĐỘNG HỌC T`1

Bộ 2 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp
Tập 1: [You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 26

NHIỆT ĐỘNG HỌC T2

Bộ 2 tập: Sách liên kết Việt Nam và Pháp
Tác giả: GS, TS Pháp
Tập 2: [You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 27
THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ

Tác giả: Nguyễn Đình Huề – Nguyễn Đức Chuy
Tập 1:

[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 28
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG

Tác giả: Nguyễn Minh Thảo
[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 29
BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ TẬP 1 – GS TSKH NGÔ THỊ THUẬN[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 30

Hóa lý toàn tập Trần Văn Nhân. bộ 4 tập.

Các bạn đã học hóa thì khỏi phải giới thiệu nha

[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 31

Bài tập điện hóa học

[You must be registered and logged in to see this link.]

cuốn 32

[You must be registered and logged in to see this link.]


tập 1

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


tập 1

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

Đây là toàn bộ giáo trình của các thầy cô đại học sư phạm Đà Nẵng
link: [You must be registered and logged in to see this link.]
http://hungpham.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hungpham
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết