Change background image

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Thu May 31, 2012 8:40 pm
avatar
avatar

Admin

Các bài tập ôn thi Casio Hóa học
[You must be registered and logged in to see this link.]

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA VÒNG 2 NĂM 2010
CHỌN HSG THAM DỰ ICHO
Đề và đáp án vô cơ đại cương [You must be registered and logged in to see this link.]
Đề và đáp án Hữu cơ [You must be registered and logged in to see this link.]

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN OLP 30/4 NĂM 2010
Đề lớp 10 [You must be registered and logged in to see this link.]
Đáp án 10 [You must be registered and logged in to see this link.]
Đề lớp 11 [You must be registered and logged in to see this link.]
Đáp án 11 [You must be registered and logged in to see this link.]


New: Đáp án HSG QG môn Hóa học năm 2010 [You must be registered and logged in to see this link.]

A. HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG
- Đề thi ĐC - VC Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 08 [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi vòng trường THPT Nguyễn Huệ [You must be registered and logged in to see this link.]
B. HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH
- Đề thi HSG tỉnh Lâm Đồng qua các năm: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi HSG Thừa Thiên Huế (vòng 1) [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án HSG Thừa Thiên Huế (vòng 1) [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi HSG Thừa Thiên Huế (vòng 2) [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án HSG Thừa Thiên Huế (vòng 2) [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi HSG Gia Lai (vòng 2) [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề + Đáp án HSG Đà Năng 07: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi HSG Đồng Nai vòng 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi HSG TP Hà Nội vòng 1 năm 06-07: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi HSG TP Hà Nội vòng 2 năm 06-07: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi HSG TP Hà Nội vòng 2 năm 09-10: [You must be registered and logged in to see this link.]
C. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
1. Năm 1994: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
2. Năm 1995: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
3. Năm 1996: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
4. Năm 2001: [You must be registered and logged in to see this link.]
5. Năm 2002: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
6. Năm 2003: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
7. Năm 2004: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
8. Năm 2005: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
9. Năm 2006: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
10 Bộ đề Hoc sinh giỏi QG từ năm 1994 - 2005: [You must be registered and logged in to see this link.]
11 Đáp án QG 06-07 vòng 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
12 Đáp án QG 07-08 vòng 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
13 Đáp án QG 07-08 vòng 2 Hữu cơ: [You must be registered and logged in to see this link.]
14 Đáp án QG 07-08 vòng 2 Vô cơ: [You must be registered and logged in to see this link.]
15 Đáp án QG 08-09 vòng 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
16 Đề thi QG 08-09 vòng 2 Hữu cơ: [You must be registered and logged in to see this link.]
17 Đề thi QG 08-09 vòng 2 Vơ cơ: [You must be registered and logged in to see this link.]
18 Đề thi HSG QG môn Hóa học năm 2010 [You must be registered and logged in to see this link.]
19 Đáp án HSG QG môn Hóa học năm 2010 [You must be registered and logged in to see this link.]
TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
- Bài tập Hóa học hữu cơ: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Bài tập Hóa vô cơ - đại cương: [You must be registered and logged in to see this link.]
HÓA HỌC HỮU CƠ
- Bài tập Hóa học hữu cơ tập 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Bài tập Hóa học hữu cơ tập 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi Hóa hữu cơ Dược 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Hóa hữu cơ - Đỗ Đình Rãng - Tập 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
- Hóa hữu cơ - Đỗ Đình Rãng - Tập 2
[You must be registered and logged in to see this link.]
- Hóa hữu cơ - Đỗ Đình Rãng - Tập 3 [You must be registered and logged in to see this link.]

Chuyên đề ôn thi: Hóa học hữu cơ - Trần Quốc Sơn [You must be registered and logged in to see this link.]
Đáp án Hoá hữu cơ - Đề 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
HÓA VÔ CƠ:
- Hóa vô cơ qua các kì thi: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Bài tập vô cơ nâng cao: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Hóa vô cơ - Hoàng Nhâm - Tập 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
- Hóa vô cơ - Hoàng Nhâm - Tập 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
- Hóa vô cơ - Hoàng Nhâm - Tập 3
[You must be registered and logged in to see this link.]
HÓA ĐẠI CƯƠNG:
- Cấu tạo chất: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Điện Hóa học: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Nhiệt - Động Hóa học: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Hóa phân tích: [You must be registered and logged in to see this link.]
CÁC ĐỀ THI THỬ
- Đề KT Hóa Đại Cương:[You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án đề kiểm tra Hóa Đại Cương: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề kiểm tra Hóa vô cơ: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề kiểm tra Hóa Hữu cơ:
+ Đề 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
+ Đề 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
+ Đề 3: [You must be registered and logged in to see this link.]
+ Đề 4: [You must be registered and logged in to see this link.]
+ Đề 5: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi thử tổng hợp: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi thử Kì thi chọn HSG QG 2010: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án đề thi thử HSG QG 2010: [You must be registered and logged in to see this link.]
D. ĐỀ THI CASIO
- Casio Thái Nguyên 08-09 vòng 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Casio Thanh Hóa 08-09: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Casio vòng tỉnh 08-09 vòng 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án casio vòng tỉnh dự bị 08-09: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án casio vòng khu vực chính thức 08-09: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án casio vòng khu vực dự bị 08-09: [You must be registered and logged in to see this link.]
E. OLYMPIC 30-4 HÓA HỌC
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
- Olympic Hóa 10 chính thức năm 2002: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Olympic Hóa 11 chính thức năm 2002: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Olympic Hóa 10 chính thức năm 2007: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Olympic Hóa 11 chính thức năm 2007: [You must be registered and logged in to see this link.]
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ
- ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI OLYMPIC HÓA HỌC 30-4 LẦN THỨ XII
Gồm đề thi chính thức và các đề thi đề nghị của các
trường THPT tham dự kì thi olympic 30-4 lần thứ XII tại Đà Nẵng, các tài
liệu được nén bằng Winrar
HÓA HỌC 10: [You must be registered and logged in to see this link.]
HÓA HỌC 11: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề + đáp án kiểm tra OLYMPIC 30-4 môn Hóa 10 lần 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề + đáp án kiểm tra OLYMPIC 30-4 môn Hóa 10 lần 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
F. HỌC SINH GIỎI ĐB SÔNG CỬU LONG
- Đề thi + Đáp án chính thức lần thứ XV [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi đề nghị Cần Thơ [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án đề thi đề nghị Cần Thơ [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án đề thi đề nghị Bạc Liêu [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi + Đáp án đề nghị Long An [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi đề nghị Đồng Tháp [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án đề thi đề nghị Đồng Tháp [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi đề nghị Bến Tre [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án đề thi Bến Tre [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề thi + Đáp án Kiên Giang: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề 2 Đồng Tháp [You must be registered and logged in to see this link.]
G. OLYMPIC SINH VIÊN
- Đề Đại cương bảng A 2004: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án Đại cương bảng A 2004: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề Đại cương bảng B 2004: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án Đại cương bảng B 2004: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề Hữu cơ bảng A 2004: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án Hữu cơ bảng A 2004: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đề Đại cương bảng A 2005: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án Đại cương bảng A 2005: [You must be registered and logged in to see this link.]
H. OLYMPIC QUỐC TẾ
- Bài tập chuẩn bị lý thuyết [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án bài tập chuẩn bị [You must be registered and logged in to see this link.]
- Lý thuyết chính thức [You must be registered and logged in to see this link.]
- Đáp án lý thuyết CT [You must be registered and logged in to see this link.]
- Phiểu trả lời [You must be registered and logged in to see this link.]Nguồn: 360plus.yahoo.com


------------------------------------------------------------------------------------------
Để ủng hộ cho bài viết hay các bạn hãy nhấn nút


Gửi Tin Nhắn Trong Diễn Đàn or Gửi Mail Xin Upload lại Tài Liệu Nếu Bạn Không Download Được!
Gmail:
[You must be registered and logged in to see this link.]
http://hungpham.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hungpham
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết