Change background image

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Sun May 06, 2012 6:39 pm
avatar
avatar

Admin

Nội dung:
Tài liệu thứ nhất :Đào Việt Hùng-ĐH Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Giáo trình gồm có 9 chương.
Bốn
chương đầu (1 – 4) trình bày các vấn đề về bản chất cấu tạo
của nguyên tử, phân tử; quan hệ phụ thuộc về sự biến đổi các
tính chất vật lý, hoá học của các hợp chất vào quy luật sắp
xếp electron trong các nguyên tử, phân tử. Dựa trên cơ sở các
quy luật biến đổi đó, nêu lên ý nghĩa của bảng biến thiên tuần
hoàn các nguyên tố dưới ánh sáng của thuyết cơ học lượng tử
hiện đại.
Chương 5 – 7 trình bày các vấn đề về nhiệt động
và động hoá học. Ba nguyên lý nhiệt động học được trình bày
đơn giản nhằm mục đích ứng dụng trong các hệ hoá học. Phần
động học và cân bằng hoá học đưa ra một số công thức tính vận
tốc phản ứng, hằng số cân bằng và yếu tố ảnh hưởng đến các
đại lượng đó.
Chương 8 – chương dung dịch trình bày các vấn
đề về quá trình hoà tan, nồng độ, độ pH...; mối quan hệ giữa
các loại dung dịch với nhau
Tài liệu thứ hai : ThS. Hồ Thị Bích Ngọc-Trường ĐH Đà lạt - khoa: Hóa học
Giáo trình bao gồm các chương sau:
Chương I: Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Chương II: Các trạng thái tập hợp của vật chất.
Chương III: Động lực - chiều hướng và tốc độ của quá trình.
Chương IV: Dung dịch.
Chương V: Phản ứng oxy hóa khử và nguồn điện.
link down :
[You must be registered and logged in to see this link.]


------------------------------------------------------------------------------------------
Để ủng hộ cho bài viết hay các bạn hãy nhấn nút


Gửi Tin Nhắn Trong Diễn Đàn or Gửi Mail Xin Upload lại Tài Liệu Nếu Bạn Không Download Được!
Gmail:
[You must be registered and logged in to see this link.]
http://hungpham.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hungpham
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết